Πίσω

ELECTRACCUM: ένα έργο Ε&Α που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος

Ξάνθη, Ελλάδα, 11 Ιανουαρίου 2022

Η Ε&Α βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Sunlight Group και η εξωστρέφεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις μας. Και οι δύο αυτές πτυχές της λειτουργίας μας αποτυπώνονται στη συμμετοχή της εταιρείας ως εταίρου υλοποίησης σε ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων ερευνητικών έργων, στα οποία προσφέρουμε την τεχνογνωσία, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις μας. Η πλατφόρμα αυτή είναι αφιερωμένη σε τέτοια έργα.

 

Το έργο ELECTRACCUM

Το έργο ELECTRACCUM αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την πειραματική δοκιμή μιας μονάδας ηλεκτροδιάλυσης (ED) για την επεξεργασία των υγρών λυμάτων στο εργοστάσιο της Sunlight που βρίσκεται στην Ξάνθη, στη βορειοανατολική Ελλάδα. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) και εξυπηρετεί τριπλό σκοπό:

 

  • το καθαρισμό του νερού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής και κατασκευής και την επιστροφή του στο περιβάλλον, παρέχοντας έτσι νερό κατάλληλο για γεωργική χρήση και υποστηρίζοντας τις γεωργικές δραστηριότητες στην περιοχή.

  • την αντικατάσταση της υπάρχουσας διαδικασίας καθαρισμού νερού της Sunlight Group, η οποία είναι πιο απαιτητική σε επίπεδο εργατοωρών και εκπομπών άνθρακα, αποφεύγοντας την σπατάλη των ανθρώπινων πόρων και ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας.

  • την ανάκτηση ιόντων μολύβδου-οξέος και θείου από το νερό κατά τη διαδικασία καθαρισμού και την επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγή, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος και τη ζήτηση για φυσικούς πόρους.

Η δέσμευση της Sunlight στο πεδίο της ESG

Το έργο αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Sunlight Group να ενσωματώσει τους παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση (Environmental, Social, Governance «ESG») στη λειτουργία και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Στη Sunlight, αναγνωρίζουμε τη σημασία του πεδίου της ESG και της βιώσιμης ανάπτυξης ως μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μας και στοχεύουμε να την ενσωματώσουμε στον πολιτισμό μας. Η αναγνώριση και η δέσμευση αυτή, τα επακόλουθα οφέλη του έργου για τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, καθώς και η μείωση του λειτουργικού κόστους της ίδιας της Sunlight και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, ήταν οι λόγοι για τους οποίους συμμετείχαμε στο έργο ELECTRACCUM.

 

Ηλεκτροδιάλυση

Η ηλεκτροδιάλυση είναι μια ώριμη τεχνολογία για τον καθαρισμό των υγρών λυμάτων, αν και οι υφιστάμενες μονάδες για τα ιόντα μολύβδου και θείου είναι μικρής κλίμακας και πειραματικές. Το σύστημα ED που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου ELECTRACCUM στοχεύει, από την άλλη πλευρά, να επιτύχει βιομηχανικά πρότυπα λειτουργίας – όπως τα δικά μας. Στόχος είναι η Sunlight Group να συνεχίσει να συμβάλλει στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και στους βασικούς στόχους βιωσιμότητας, ενισχύοντας παράλληλα περαιτέρω την προηγμένη τεχνογνωσία της εταιρείας. 

 

Το σύστημα ED που αναπτύχθηκε έχει προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 500.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΝΟΤΟΜΙΑ. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και, μετά από παράταση λόγω COVID-19, θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2022.

 


Η Ομάδα

Η Ομάδα της SUNLIGHT που εργάζεται σε αυτό το έργο αποτελείται από τους Δημήτρη Μπόλλα, Χρήστο Μπουζινίδη, Αριστοκλή Καραμανίδη, Στέργιο Πανταζή και Συμεών Παρχαρίδη. Η συνεργαζόμενη Ομάδα του ΕΚΕΤΑ αποτελείται από τους Αθανάσιο Λατίνη, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Πλάκα, Πάνο Σεφερλή και Αλεξία Βουτετάκη.

 

Οι ομάδες έχουν ήδη εκδώσει δύο δημοσιεύσεις αναφορικά με το έργο:

 

  • Lead and Sulfate Ions Removal from Aqueous Solutions with Electrodialysis Process (Αφαίρεση ιόντων μολύβδου και θείου από υδατικά διαλύματα με τη διαδικασία της ηλεκτροδιάλυσης), που παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής (AIChE) (Βοστώνη, 7-19 Νοεμβρίου 2021)

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση electraccum.cperi.certh.gr/en