Πίσω

Έξυπνες προσεγγίσεις για τη λειτουργία βιώσιμων δραστηριοτήτων αποθήκης

Οι προσπάθειες κορυφαίων οίκων σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός των αλυσίδων εφοδιασμού τους επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας και τη δραστηριότητα των αποθηκών και των κέντρων διανομής.

 

Οι αποθήκες με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες με καινούρια ανάπτυξη, ή με ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, με τεχνολογίες όπως η επιτόπια ηλιακή παραγωγή ενέργειας και οι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ).

 

Η μετάβαση στην ηλεκτρονική κινητικότητα δημιουργεί ευκαιρίες για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των κόμβων διανομής και των αποθηκών να σκεφτούν πιο στρατηγικά τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν ενέργεια, ιδίως ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη για τον φωτισμό, τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, τον εξοπλισμό πληροφορικής και, όλο και περισσότερο, για την επαναφόρτιση των ΗΟ. Γιατί όχι και στόλους περονοφόρων; Η μετάβαση σε περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα με μπαταρία μπορεί να επιτύχει εξοικονόμηση καυσίμου, αποφεύγοντας παράλληλα τις εκπομπές που παράγονται από τις μηχανές ντίζελ, οι οποίες μπορούν να ανέλθουν σε αρκετούς τόνους ετησίως από μια μεγάλης κλίμακας λειτουργία διανομής ή αποθήκευσης.

 

Ωστόσο, η σύνδεση όλων αυτών των πρόσθετων φορτίων στο τοπικό δίκτυο δημιουργεί ένα νέο σύνολο προκλήσεων, όπως οι αυξημένοι λογαριασμοί ενέργειας και οι πιθανές χρεώσεις από την υπηρεσία κοινής ωφέλειας για την αναβάθμιση του τοπικού δικτύου. Ευτυχώς, τεχνολογίες όπως η αποθήκευση ενέργειας και οι έξυπνοι έλεγχοι επιτρέπουν σε επιχειρήσεις με ενεργοβόρες διαδικασίες που πραγματοποιούνται 24 ώρες το 24ωρο να βελτιστοποιήσουν την κατανάλωση της επιτόπιας ηλιακής παραγωγής. Τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, όπως αυτά που αναπτύσσονται από την Sunlight, μπορούν να αποφασίσουν πότε θα χρησιμοποιήσουν την ηλιακή ενέργεια για την παροχή φορτίων ή αποθηκευμένη ενέργεια ή πότε θα συμπληρώσουν με ηλεκτρική ενέργεια δικτύου σε φτηνές ώρες εκτός αιχμής. Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπορούν επίσης να αποφέρουν έσοδα, παρέχοντας υπηρεσίες εξισορρόπησης και σταθερότητας δικτύου όταν συγκεντρώνονται σε εικονικές πλατφόρμες σταθμών παραγωγής ενέργειας στις οποίες λειτουργούν ή είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση πολλοί λιανοπωλητές και προμηθευτές ενέργειας.

 

Επενδύσεις όπως για την επιτόπια παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας και επιτυγχάνουν απόδοση όταν εντοπίζονται όλα τα πιθανά φορτία που μπορούν να τροφοδοτηθούν με ηλεκτρική ενέργεια και αποτελούν επίσης την πλέον ενεργειακά αποδοτική λύση.

 

Ομοίως, οι στόλοι περονοφόρων ανυψωτικών και αυτοματοποιημένων οχημάτων (AGV) με μπαταρίες ιόντων λιθίου οδηγούν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων, σε σύγκριση με αυτά που λειτουργούν με μπαταρίες μολύβδου-οξέος, διότι απαιτούν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια για επαναφόρτιση και λιγότερη συντήρηση, ενισχύοντας τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα όσο και τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα στον τομέα της βιωσιμότητας.