Πίσω

Η Sunlight Group συμμετέχει στο έργο X-FLEX: συνεργασία και καινοτομία για την υποστήριξη της βιωσιμότητας

Η Sunlight είναι εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στις ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου. Η εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων και καινοτόμων εφαρμογών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας της μπαταρίας, καθώς και σε περισσότερο φιλικές για το περιβάλλον λύσεις αποθήκευσης, ώστε η βιώσιμη ενέργεια να καταστεί πιο αξιόπιστη και προσβάσιμη, υποστηρίζοντας  τη μετάβαση σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

 

Η Ε&Α βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Sunlight και η εξωστρέφεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις μας. Και οι δύο αυτές πτυχές της λειτουργίας μας αποτυπώνονται στη συμμετοχή της εταιρείας ως εταίρου υλοποίησης σε ένα ευρύ φάσμα υψηλών προδιαγραφών ερευνητικών προγραμμάτων, στα οποία προσφέρουμε την τεχνογνωσία, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις μας.

 

Για τα συνεργατικά αυτά έργα Ε&Α θα δημοσιευτεί μια σειρά άρθρων σε αυτήν την πλατφόρμα. Το πρώτο είναι το X-FLEX, ενόψει της

 

  • 27ης Οκτωβρίου 2021, δηλαδή της Παγκόσμιας Ημέρας Βιωσιμότητας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία Τετάρτη του Οκτωβρίου, και

  • η συμμετοχή του έργου στο Networking Village της Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2021 της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μεταξύ 25 και 29 Οκτωβρίου 2021, και συγκεκριμένα το Energy Talk, που θα διεξαχθεί στις 28 Οκτωβρίου, από τις 13:30 έως τις 14:00 (CEST)

Το έργο X-FLEX

Το X-FLEX είναι ένα έργο που υλοποιείται υπό την ομπρέλα του προγράμματος πλαισίου της ΕΕ «Horizon 2020», το οποίο αφορά ειδικά την έρευνα και την καινοτομία. Ο προϋπολογισμός του είναι περίπου 7,3 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2023. X-FLEX σημαίνει «ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις και νέοι μηχανισμοί της αγοράς που προσφέρουν εκτεταμένη ευελιξία στο ευρωπαϊκό δίκτυο» και εστιάζει στη δημιουργία ενός πιο σταθερού, ασφαλούς και βιώσιμου «έξυπνου» ενεργειακού δικτύου, το οποίο θα είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, ακόμη και τις πιο ακραίες.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του X-FLEX θα σχεδιάσουν, θα αναπτύξουν και θα δοκιμάσουν ένα σύνολο εργαλείων (εργαλείο ServiFLEX, εργαλείο GridFLEX, εργαλείο MarketFLEX και πλατφόρμα X-FLEX) για την ενοποίηση του αναδυόμενου αποκεντρωμένου οικοσυστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο υπάρχον ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα. Και έτσι, όλα τα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν την ευελιξία τους στην αγορά και να προκύψουν οφέλη για όλους τους φορείς σε όλη την αλυσίδα αξίας του «έξυπνου» δικτύου. Η ευελιξία αυτή θα καταστήσει δυνατή τη διατήρηση ενός σταθερού και ασφαλούς συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, με αυξανόμενο ρόλο στη μεταβλητή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο θα είναι όμως ανθεκτικό στα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.

 

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο έργο αυτό από τη Sunlight και τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Αυτοί οι δύο εταίροι θα είναι μεταξύ εκείνων που θα δοκιμάσουν τις λύσεις του έργου X-FLEX σε πραγματικές συνθήκες σε πιλοτικές τοποθεσίες σε όλη τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα. Οι τοποθεσίες αυτές αποτελούν περιοχές με διαφορετικές ανάγκες και κοινωνικοοικονομικά και τεχνολογικά όρια, που ενέχουν πολλαπλά στοιχεία ευελιξίας (μπαταρίες ή/και άλλες λύσεις αποθήκευσης) και συμπληρωματικούς παράγοντες του ενεργειακού δικτύου (ΔΣΔ, ΔΣΜ, διαχειριστής μικροδικτύων, τοπικές κοινότητες κ.λπ.).

 

Η Ομάδα της Sunlight

Η Ομάδα της Sunlight που εργάστηκε σε αυτό το έργο αποτελείται από τον Συμεών Παρχαρίδη, Συντονιστή του Έργου, την Πελαγία Αλεξανδρίδου, τον Αλέξανδρο Χατζηαλεξιάδη, τον Βαγγέλη Ντινολάζο, τον Αριστοκλή Καραμανίδη, τον Δημήτρη Κούτρα, τον Όθωνα Μοναχό και τον Ευστράτιο Θωμαΐδη, Ερευνητές, τον Κώστα Πασπαλά, Διοικητική Υποστήριξη, τη Θεανώ Καρακώστα, Εξωτερική Ερευνήτρια και τον Θεόδωρο Καζαντζόπουλο, Τεχνικό.

 

Στη Sunlight, είμαστε περήφανοι για τη συνεισφορά μας στο έργο X-FLEX, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και την ιδιοκατανάλωση, να υποστηρίξουν νέους παράγοντες της αγοράς να δημιουργήσουν νέες και φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρηματικές ευκαιρίες, να προωθήσουν λύσεις «έξυπνων» δικτύων και συνέργειες εικονικών δικτύων ενέργειας και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://xflexproject.eu