Πίσω

Life at Sunlight | Ertan Imam

Αθήνα, Ελλάδα, 22 Ιουλίου 2022

Το επόμενο βίντεο της σειράς “Life at Sunlight” παρουσιάζει τον Ερτάν Ιμάμ και γιατί επέλεξε να εργαστεί στον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας. Με την ένταξή του στον όμιλο Sunlight του δόθηκε η ευκαιρία να γίνει μέλος της ταλαντούχας και ενθουσιώδης ομάδας, εργαζόμενος στην γραμμή παραγωγής όπου κατασκευάζονται όλα μας τα καινοτόμα προϊόντα.

Ο όμιλος Sunlight απασχολεί ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, στηρίζοντας την τοπική απασχόληση. Η εταιρία προσφέρει ένα χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου άνδρες και γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, εθνικοτήτων, και θρησκευτικών πεποιθήσεων, είναι όλοι ίσοι.