Πίσω

Life at Sunlight I Γεώργιος Μακαρονίδης

Αθήνα, Ελλάδα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

«Η πρώτη συνάντηση που συμμετείχα και η γνωριμία με τους συναδέλφους μου, είναι μία στιγμή στην Sunlight που θα την θυμάμαι για πάντα. Τότε συνειδητοποίησα πόσο φιλόδοξη και προσανατολισμένη στο στόχο είναι η εταιρεία.», λέει ο Γεώργιος Μακαρονίδης, μηχανικός Υγείας & Ασφάλειας στον Όμιλο Sunlight, στο επόμενο επεισόδιο της σειράς βίντεο "Life at Sunlight".

Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Sunlight, συνάδελφοι από διαφορετικές κουλτούρες και υπόβαθρα συνεργάζονται για έναν κοινό στόχο. Η εταιρεία υποστηρίζει ενεργά την απασχόληση στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, προσφέροντας έναν ποικίλο και χωρίς αποκλεισμούς χώρο εργασίας για όλους, με ίση μεταχείριση και ευκαιρίες σταδιοδρομίας.