Πίσω

Η Sunlight Group λαμβάνει πιστοποίηση ασφαλείας UL για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου

Αθήνα, Ελλάδα, 17 Μαρτίου 2022

Η εταιρεία Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας και παραγωγής ολοκληρωμένων και καινοτόμων βιομηχανικών, εκτός δρόμου και εμπορικών λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, ανακοινώνει ότι έχει λάβει πιστοποιήσεις UL 2580 για την Li.ON FORCE, τη σειρά μπαταριών κινητήριας ισχύος ιόντων λιθίου, ενώ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την Underwriters Laboratories (UL) για την πιστοποίηση νέων προϊόντων.

 

Η Underwriters Laboratories (UL) είναι μια παγκόσμια εταιρεία πιστοποιήσεων ασφάλειας που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών στη δοκιμή, επιθεώρηση και πιστοποίηση (TIC) σε όλο τον κόσμο. Ως αξιόπιστος πλέον συνεργάτης της Sunlight Group, η UL στοχεύει στην προώθηση της ασφάλειας για ένα βιώσιμο μέλλον και στην κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων και εξαρτημάτων με ασφάλεια και σιγουριά.

 

Σε συνεργασία με την UL, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου της Sunlight Group ελέγχονται σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η προστασία και να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των προϊόντων. Επιπλέον, η πιστοποίηση UL επιβεβαιώνει ότι οι δοκιμές τελικού προϊόντος της εταιρείας πληρούν τις αξιολογήσεις λειτουργικής ασφάλειας. Ως αποτέλεσμα της στενής αυτής συνεργασίας, η Sunlight Group είναι σε θέση να εξασφαλίσει την πιστοποίηση UL μέσω μιας τακτικής διαδικασίας ελέγχου, ενώ το Εργαστήριο Δοκιμών & Πιστοποίησης της εταιρείας προσαρμόζει επίσης τις δραστηριότητές του με σκοπό να αποκτήσει τη διαπίστευση IEC/ISO 17025.

 

Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με βέλτιστα όργανα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων της Sunlight Group, σύμφωνα με διάφορα διεθνή πρότυπα και εσωτερικές οδηγίες. Η εξαιρετική απόδοση και η ακρίβεια των εσωτερικών δοκιμών αποδεικνύεται όχι μόνο από την πιστοποίηση UL που αποκτήθηκε για τις μπαταρίες της Sunlight, αλλά και από το γεγονός ότι λόγω των πρωτοκόλλων COVID-19 οι δοκιμές διεξήχθησαν διαδικτυακά, με την UL να παρακολουθεί και να ελέγχει ελάχιστα τα κρίσιμα μέρη.

 

Σχολιάζοντας σχετικά με την πιστοποίηση, ο Δρ. Νικόλαος Τσιουβάρας, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της Sunlight Group, δήλωσε τα εξής: «Η στενή συνεργασία μας με την UL και οι πιστοποιήσεις που αποκτήθηκαν αποτελούν απόδειξη της υψηλής ποιότητας του έργου που επιτελούμε στο Εργαστήριο Δοκιμών & Πιστοποίησης, μια επένδυση 11 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά για προϊόντα ιόντων λιθίου και μολύβδου-οξέος. Η πιστοποίηση UL 2580 είναι η απόλυτη διαβεβαίωση για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο ότι τα προϊόντα μας δεν είναι μόνο εξαιρετικά καινοτόμα και ανταγωνιστικά, αλλά και σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, μια επιπλέον απόδειξη της αποστολής της Sunlight να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη της αξιοθαύμαστης πορείας προς ένα καθαρότερο μέλλον με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.»

 

Βασιζόμενα στην τριαντακονταετή εμπειρία μας, γενικότερα, και στη δωδεκαετή εμπειρία μας, ειδικότερα, στην Ε&Α, και ιδιαίτερα στο λίθιο, τα καινοτόμα προϊόντα της Sunlight Group εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, όπου εδρεύει η Sunlight Batteries USA Inc., ο μεγαλύτερος κόμβος συναρμολόγησης της εταιρείας. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ένα έργο Ε&Α ύψους 115 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων και καινοτόμων εφαρμογών στην αλυσίδα αξίας των μπαταριών ιόντων λιθίου, καθώς και προηγμένων και βιώσιμων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.