Πίσω

Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

Η Συστήματα Sunlight ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι συστάθηκε θυγατρική εταιρεία στην Πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με την επωνυμία Sunlight Batteries USA Inc. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε USD 200.000, στο οποίο η Συστήματα Sunlight κατέχει το 100%.

Βασικός σκοπός της Sunlight Batteries USA, η οποία θα ξεκινήσει με αρχική επένδυση USD 6,5 εκατ. έναντι συνόλου USD 10εκ την ερχόμενη τριετία,  είναι η συναρμολόγηση και διανομή μπαταριών μολύβδου και λιθίου για την κίνηση ηλεκτρικών οχημάτων βιομηχανικής χρήσης (EiVs), με στόχο την επιτάχυνση της εξάπλωσης της Εταιρείας στην δεύτερη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σημειώνεται ότι τα τελευταία 6 χρόνια, η SUNLIGHT διαγράφει μία δυναμική πορεία στην εν λόγω αγορά, παρέχοντας όλη τη γκάμα των μπαταριών για EiVs, σε σημαντικούς διεθνείς συνεργάτες του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η έναρξη λειτουργίας της μονάδας τοποθετείται στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2020.

H κυβέρνηση της Βόρειας Καρολίνας και η πόλη του Greensboro καλωσορίζουν την επένδυση της Sunlight, σκοπεύουν δε να την ενισχύσουν με επιχορήγηση περί των USD 400.000. Η Βόρεια Καρολίνα αποτελεί την 5η μεγαλύτερη βιομηχανική οικονομία στις ΗΠΑ, διαθέτει εξαιρετικές υποδομές logistics, ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και ιδιαίτερα εκπαιδευμένο εργατικό και επιστημονικό προσωπικό.