Πίσω

The Sunlight Group spotlights innovation to deliver EU’s sustainable battery ambition

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου, 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της φιλοδοξίας της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές αερίων διοξειδίου του άνθρακα το 2050. Ειδικότερα, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η προμήθεια και η εγκατάσταση μπαταριών ιόντων λιθίου θα υποστηρίξουν τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Αυτό θα καταστεί εφικτό μέσω του εξηλεκτρισμού των μεταφορών –από τα αυτοκίνητα έως τη ναυτιλία– και μέσω της αυξημένης υιοθέτησής τους σε βιομηχανικές εφαρμογές και σε σταθερά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Η ΕΕ προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση μπαταριών ιόντων λιθίου έως το 2030 θα αναλογεί στο 17% της συνολικής ζήτησης μπαταριών, καθιστώντας την τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στον κλάδο.

 

Η αυξημένη ζήτηση μπαταριών θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας μπαταριών, στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Όσο μεγαλώνει η αγορά τόσο θα αυξάνεται η σημασία της βιωσιμότητας στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού των μπαταριών ιόντων λιθίου και η αναγκαιότητα εφαρμογής μέτρων για τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Η κατασκευή μπαταριών είναι ενεργοβόρα και απαιτεί διάφορες πρώτες ύλες, οι οποίες προέρχονται κυρίως εκτός της ΕΕ.

 

Ως εκ τούτου, στα συμπεράσματά του με τίτλο «Για μια κυκλική και πράσινη ανάκαμψη», που εγκρίθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο της ΕΕ χαιρέτισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τις μπαταρίες, ένα πλαίσιο που θα αντικαθιστούσε την ισχύουσα οδηγία για τις μπαταρίες.

 

Ενίσχυση της βιωσιμότητας των υλικών και της παραγωγής των στοιχείων

Μέσω επενδύσεων και προγραμμάτων καινοτομίας, η Sunlight θεωρείται ηγέτης στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας στην ΕΕ και κορυφαίος εταίρος σε διάφορους τομείς που χρησιμοποιούν μπαταρίες ιόντων λιθίου. Για να είναι βιώσιμες και να παράγονται υπό δεοντολογικά αποδεκτές συνθήκες, η Sunlight εστιάζει στη βελτίωση της μακροζωίας των μπαταριών λιθίου και στη μείωση της χρήσης πρώτων υλών στα προϊόντα της για να μετριάσει τις πιθανές επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για την κατασκευή των στοιχείων των μπαταριών.

 

Μια προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος που χρησιμοποιεί μεγαλύτερα στοιχεία. Τα μεγαλύτερα στοιχεία αξιοποιούν καλύτερα το ενεργό υλικό τους, ενώ επιτρέπουν επίσης την ανακύκλωση των στοιχείων και τη χρήση τους σε εφαρμογές «δεύτερης ζωής». Αυτό, με τη σειρά του, θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

 

Η Sunlight έχει δεσμευτεί να αποφεύγει τη χρήση αμφιλεγόμενων πρώτων υλών, όπως το νικέλιο και το κοβάλτιο. Επιπλέον, σχεδιάζονται σημαντικές βελτιώσεις στη γραμμή παραγωγής μπαταριών με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων ανάμειξης και επίστρωσης. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για τις μπαταρίες, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου θα διαθέτουν αυξημένα επίπεδα ανακυκλωμένων υλικών και θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης βιομηχανίας. Η Sunlight ήδη πρωτοπορεί στη χρήση πρώτων υλών ανακύκλωσης, έχοντας επενδύσει σε μια μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος με πιστοποίηση κατά EMAS. Μέσω της διαδικασίας αυτής, η Sunlight προμηθεύεται περισσότερο από το 50% των αναγκών της σε πρώτη ύλη μολύβδου από το δικό της εργοστάσιο ανακύκλωσης, μειώνοντας έτσι την πίεση που ασκείται στους φυσικούς πόρους. Η εταιρεία καλύπτει συνολικά το 80%+ των αναγκών παραγωγής της από ανακυκλωμένο μόλυβδο.

 

Επιπλέον, μέσω της ευρωπαϊκής της ένωσης, της EURO, η Sunlight συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη του νέου κανονισμού σχετικά με τις μπαταρίες, ο οποίος περιλαμβάνει απαιτήσεις για την κατασκευή βιώσιμων μπαταριών. Και τέλος, η εταιρεία διερευνά επίσης τη σκοπιμότητα δημιουργίας μιας μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών ιόντων λιθίου, ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα της μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος.

Καθιέρωση της δέουσας επιμέλειας και της διαφάνειας στην εφοδιαστική αλυσίδα των μπαταριών

Καταφέραμε να επιτύχουμε μειώσεις του κόστους στις μπαταρίες ιόντων λιθίου μέσω επενδύσεων στην ικανότητα παραγωγής στοιχείων, κυρίως στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Αυτό, με τη σειρά του, βοήθησε στην τόνωση της ζήτησης στις παγκόσμιες αγορές για ηλεκτρικά οχήματα και μεταφορές, καθώς και για την αποθήκευση ενέργειας. Λόγω της κρίσιμης σημασίας των μπαταριών για τη μετάβαση σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η επόμενη φάση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης του κλάδου εξαρτάται από την τοπική προσαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρώπη.

 

Η Sunlight επενδύει αυτήν τη στιγμή 105 εκατ. ευρώ σε ένα Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης που ασχολείται ειδικά με την τεχνολογία λιθίου και σε ένα πρωτότυπο πιλοτικό εργοστάσιο στην Ελλάδα. Μία από τις βασικές προτεραιότητες του κέντρου είναι η ανάπτυξη στοιχείων λιθίου και μονάδων για εκτός δρόμου εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών οχημάτων και της αποθήκευσης ενέργειας. Μέρος αυτής της επένδυσης θα είναι η συμβολή στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος στοιχείων λιθίου της ΕΕ και, για τον σκοπό αυτόν, η Sunlight βρίσκεται σε συζητήσεις με αρκετούς προμηθευτές με έδρα την ΕΕ.

 

Πραγματοποίηση επενδύσεων στην τεχνολογία του συστήματος διαχείρισης μπαταριών για την ενίσχυση της απόδοσης των μπαταριών 

Η σειρά Li.ON Force της Sunlight διαθέτει σύστημα διαχείρισης μπαταριών (BMS), το οποίο χρησιμοποιεί ασφάλειες υψηλής έντασης, έλεγχο θερμοκρασίας και παρακολούθηση έναντι υπερφόρτισης, βαθιάς αποφόρτισης και βραχυκυκλώματος. Προκειμένου να παρέχει προειδοποίηση για πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις, το BMS διαθέτει επίσης λειτουργίες σύνδεσης στο cloud που μπορούν να στέλνουν ειδοποιήσεις μέσω email και διαγνώσεις συντήρησης τόσο στην Sunlight όσο και στον χρήστη.

 

Συνδυάζοντας την κατευθυντική επικοινωνία μέσω των τεχνολογιών Wi-Fi και 4G/5G με την προγνωστική συντήρηση, μπορούν να συλλεχθούν και να καταγραφούν πολύτιμα δεδομένα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τελικών χρηστών που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του σχεδιασμού των στοιχείων και να επιτρέψουν την καλύτερη διαχείριση και απόδοση της ενέργειας.

 

Έχοντας περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των μπαταριών, οι εγκαταστάσεις, οι γνώσεις και τα δεδομένα της Sunlight είναι ένα βήμα μπροστά από τις επερχόμενες αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με τον κλάδο. Καθώς η ζήτηση για μπαταρίες ιόντων λιθίου έχει αυξηθεί και συνεχίζει να αυξάνεται, η Sunlight διαπίστωσε και έδωσε προτεραιότητα στην ανάγκη για τη βιώσιμη ανακύκλωση μπαταριών σε παγκόσμια κλίμακα. Για να το επιτύχει αυτό, η εταιρεία αναπτύσσει ήδη έναν χάρτη πορείας για την ανάπτυξη της αλυσίδας κατασκευής, ανακύκλωσης και εφοδιασμού των μπαταριών ιόντων λιθίου της.