Πίσω

Το ερευνητικό έργο inteGRIDy της Sunlight Group: πειραματισμός και καινοτομία

Η Ε&Α βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Sunlight και η εξωστρέφεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις μας. Και οι δύο αυτές πτυχές της λειτουργίας μας αποτυπώνονται στη συμμετοχή της εταιρείας ως εταίρου υλοποίησης σε ένα ευρύ φάσμα υψηλών προδιαγραφών ερευνητικών προγραμμάτων, στα οποία προσφέρουμε την τεχνογνωσία, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις μας. Η πλατφόρμα αυτή είναι αφιερωμένη σε τέτοια έργα.

Το έργο inteGRIDy

inteGRIDy σημαίνει «ολοκληρωμένες διαλειτουργικές λύσεις Smart GRID για βελτιστοποιημένες συνεργιστικές τεχνολογίες διανομής, χρήσης και αποθήκευσης ενέργειας». Ένα έργο στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020», το οποίο υλοποιήθηκε σε 8 ευρωπαϊκές χώρες από 30 εταίρους, μεταξύ των οποίων το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) και πανεπιστήμια, όπως το Università degli Studi di Roma «La Sapienza», το Politecnico di Milano, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Universidade Católica Portuguesa, το Πανεπιστήμιο Teesside και το Πανεπιστήμιο του Newcastle upon Tyne. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με περίπου. €16 εκατ. και διήρκεσε από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2021.

 

Στόχος του inteGRIDy ήταν να ενσωματώσει υψηλών προδιαγραφών τεχνολογίες, λύσεις και μηχανισμούς σε ένα πλαίσιο αναπαραγόμενων εργαλείων και να συνδέσει τα ενεργειακά δίκτυα με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Έδωσε έμφαση στο δίκτυο διανομής για τη βελτιστοποίηση της σταθερότητας και του συντονισμού των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων και την προώθηση συνεργατικών συστημάτων αποθήκευσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς η αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαδραματίζει καίριο ρόλο για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Ατζέντας 2030.

 

Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν στο πλαίσιο του inteGRIDy δοκιμάστηκαν σε 10 πιλοτικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Ξάνθης, η οποία είναι επίσης η τοποθεσία του εργοστασίου παραγωγής της Sunlight, και της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα. Σκοπός της πιλοτικής τοποθεσίας της Ξάνθης ήταν η διαχείριση ενέργειας σε νησιωτικά μικροδίκτυα πολλαπλών κόμβων με υβριδικές τεχνολογίες αποθήκευσης. Για τον σκοπό αυτόν, η Sunlight παρείχε το νησιωτικό δίκτυο και τον στόλο περονοφόρων οχημάτων, καθώς και τον σταθμό φόρτισης.

 

Από την άλλη πλευρά, το πιλοτικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης αφορούσε μια διαχειριστική προσπάθεια από την πλευρά της ζήτησης για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών και ανταπόκρισης στη ζήτηση σε κτίρια κατοικιών και εμπορικών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή, η Sunlight παρείχε έξυπνες ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας (τόσο μολύβδου-οξέος όσο και ιόντων λιθίου) για να αξιολογήσει τη χρήση τους σε αυτό το πλαίσιο και να καταστήσει εφικτό τον πειραματισμό με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Και τα δύο ελληνικά πιλοτικά προγράμματα ήταν επιτυχημένα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την τεχνική τεχνογνωσία, την προσαρμοστικότητα και το πνεύμα συνεργασίας της Sunlight.

 

Η Ομάδα της Sunlight

Στη Sunlight, είμαστε περήφανοι για τη συμβολή μας στο έργο inteGRIDy. Η αφοσιωμένη ομάδα που εργάστηκε στο έργο inteGRIDy αποτελείται από τον Συμεών Παρχαρίδη, Συντονιστή Έργου, τον Αριστοκλή Καραμανίδη, Ερευνητή, τον Κώστα Πασπαλά, Διοικητική Υποστήριξη, τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, Τεχνική Υποστήριξη, τον Γιώργο Μπάρλα και τη Θεανώ Καρακώστα, Εξωτερικοί Ερευνητές και τον Θεόδωρο Καζαντζόπουλο, Τεχνικό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.integridy.eu