Κεντρικά Γραφεία & Κέντρο R&D Sunlight Group

Κεντρικά Γραφεία & Κέντρο R&D Sunlight Group

11.500

τ.μ.

Υπερσύγχρονος χώρος γραφείων στο συγκρότημα «Terra Nord» του Ομίλου Olympia

200+

Εργατικό Δυναμικό

στον τομέα της διοίκησης, της διαχείρισης και της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)

Βιώσιμο περιβάλλον εργασίας

Τα κεντρικά γραφεία μας, που αποτελούν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας, υποστηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής και κατασκευής της Sunlight Group. Τα υπερσύγχρονα γραφεία μας στεγάζονται στο  συγκρότημα εταιρειών «Terra Nord», έδρα του Ομίλου Olympia στην Κηφισιάς.

 

Τα κεντρικά γραφεία της Sunlight Group στεγάζουν την εξειδικευμένη ομάδα ειδικών, μηχανικών και επιστημόνων τεχνολογίας λιθίου που ανήκουν σε ένα από τα δύο κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης.

 

Ο χώρος των γραφείων έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες των εργαζομένων, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ανθρώπων μας ως το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας και βασικό συστατικό της επιτυχίας μας.

 

Το συγκρότημα Terra Nord συνδυάζει λειτουργικότητα, βιωσιμότητα και ψηφιακές υποδομές, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη δυνατή εργασιακή εμπειρία για τους εργαζομένους. Το κτίριο, σχεδιασμένο με βάση φιλικές προς το περιβάλλον αρχές, περιλαμβάνει  • χώρους ανακύκλωσης 

  • βιολογική επεξεργασία υδάτων

  • σύστημα διαχείρισης ενέργειας

  • σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Πιστοποιήσεις

Κεντρικά Γραφεία & Κέντρο R&D Sunlight Group

Ελλάδα

Κεντρικά Γραφεία & Κέντρο R&D Sunlight Group

Αθήνα, Ελλάδα

Θηβαΐδος 22 Κηφισιά, Αττική 145 64 T: +30 210 624 5400