Πίσω

Πολιτική απορρήτου

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας https://www.the-sunlight-group.com/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «SUNLIGHT GROUP», η οποία εδρεύει επί της οδού Θηβαΐδος 22, Κηφισιά, 14564, Αθήνα, Ελλάδα, είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τα τρίτα μέρη με τα οποία τα μοιραζόμαστε, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.

 

1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

 

 

 • Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, εταιρεία, χώρα.

 

 • Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε προσφορά, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της υποβολής της σχετικής φόρμας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, της διεύθυνσης e-mail, του αριθμού τηλεφώνου, της εταιρείας, της χώρας και του τίτλου εργασίας.

 

 • Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση εργασίας μέσω της ενότητας «Θέσεις εργασίας» της Ιστοσελίδας, τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στη σχετική φόρμα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην  Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων .

Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Αποφοίτων RiSE, θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία βιογραφικού.

 

 • Τεχνικές πληροφορίες, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικού συστήματος, μοντέλο συσκευής και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, οι οποίες σχετίζονται με την ανάλυση της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα «Πολιτική Cookies».

 

 

2. Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας

 

Η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, προκειμένου να σας απαντήσουμε και να χειριστούμε οποιοδήποτε μήνυμα, αίτημα, πληροφορία ή ερώτημα μας έχετε κοινοποιήσει. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να διαχειριστούμε μια τέτοια επικοινωνία και να σας απαντήσουμε κατάλληλα. 

 

 • Όταν ζητάτε μια προσφορά

 

Η Ιστοσελίδα μας σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε και να υποβάλετε αίτημα για προσφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα των υπεύθυνων επικοινωνίας που περιλαμβάνονται σε μια τέτοια φόρμα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης. Με αυτό τον τρόπο, είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε με τους εκπροσώπους των υποψήφιων πελατών, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αιτήματα για προσφορά και τελικά να συνάψουμε σύμβαση με την εταιρεία/οργανισμό που εκπροσωπούν.  

 

 

 • Όταν υποβάλετε το βιογραφικό σας (για μια θέση εργασίας ή για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Αποφοίτων RiSE)

 

Η Ιστοσελίδα μας σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση για θέση εργασίας ή να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Αποφοίτων RiSE, συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική φόρμα αίτησης ή/και υποβάλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα. Θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα προσόντα σας και να επεξεργαστούμε την αίτησή σας. Θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία επεξεργασίας στην Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων.

 

Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων

Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων

 • Για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας

 

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή/και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δικαστηρίων, Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών ή στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας.

 

 • Για να σας παρέχουμε τις λειτουργίες της ιστοσελίδας

 

Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε την ομαλή, ορθή και ασφαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, να διατηρούμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να διασφαλίζουμε την επιχειρησιακή συνέχεια εν γένει.

 

3. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Η Εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στους κάτωθι αποδέκτες υπό συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένα:

 

 

 • Σε εταιρείες που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται την Ιστοσελίδα.

 

 • Σε άλλες εταιρείες του Ομίλου και τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.

 

 • Σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έναντι του οποίου η Εταιρεία έχει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα να αποκαλύψει τέτοια δεδομένα.

 

  

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό μας και οι εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται πλήρως από τις ρήτρες εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

 

4. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση κάθε σκοπού επεξεργασίας. Μετά την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά βάσει του ισχύοντος νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

5. Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες;

 

Κάθε φορά που διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας με την εφαρμογή τουλάχιστον μίας από τις ακόλουθες διασφαλίσεις:

 

 • Θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε χώρες που έχουν κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ, όπως για παράδειγμα τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 • Ελλείψει απόφασης περί επάρκειας ή κατάλληλων εγγυήσεων, η διαβίβαση ή η σειρά διαβιβάσεων Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό πραγματοποιείται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 49 του ΓΚΠΔ.

 

 

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 

Σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»), το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

 

 • Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

 

 • Το δικαίωμα  διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς, όταν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν έχετε ασκήσει με επιτυχία το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω), όταν ενδέχεται να έχουμε επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας παράνομα ή όταν καλούμαστε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τηνομοθεσία. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, ο οποίοι θα σας κοινοποιηθούν, κατά περίπτωση, τη στιγμή του αιτήματός σας.

 

 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή έννομο συμφέρον τρίτου μέρους) και υπάρχει κάτι στη συγκεκριμένη κατάστασή σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτόν τον λόγο, καθώς πιστεύετε ότι έχει επίδραση στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να εξακριβώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) αν η χρήση των δεδομένων από εμάς είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε, (γ) αν θέλετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα ακόμα και αν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον καθώς τα χρειάζεστε για να θεμελιώσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (δ) αν έχετε αντιρρήσεις για τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για να τα χρησιμοποιήσουμε.

 

 • Το δικαίωμα φορητότητας (διαβίβαση) των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε κάποιο τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο. Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες μας παρείχατε αρχικά τη συγκατάθεσή να τις χρησιμοποιήσουμε ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να εκτελέσουμε μια σύμβαση με εσάς.

 

 • Το δικαίωμα ανάκλησης  της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό, ωστόσο, δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας πραγματοποιήθηκε πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

 

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στην Εταιρεία μας. Μπορείτε να αναμένετε απάντηση σε ένα τέτοιο αίτημα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του από την Εταιρεία και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) μηνών, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας ή τον όγκο των αιτημάτων που λαμβάνουμε. Περαιτέρω, η Εταιρεία μας είναι υπεύθυνη να σας ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος.

 

  

7. Δικαίωμα καταγγελίας

 

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι δεν ικανοποιήσαμε δεόντως το αίτημά σας και θίγεται κατά κάποιον τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Ελλάδα | +30 210 6475600). Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παραπόνων στην ιστοσελίδα της Αρχής.

 

 

8. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τυχόν ζητήματα/αιτήματα απορρήτου;

 

Για τυχόν ερωτήσεις, διευκρινίσεις ή αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

 

Μέσω επιστολής:

 

Θηβαΐδος 22, Κηφισιά, 14564, Αθήνα, Ελλάδα

 

Μέσω e-mail:

 

privacy@sunlight.gr

 

9. Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα;

  

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα ισχύοντα πρότυπα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων, είτε από την Εταιρεία είτε από οποιονδήποτε τρίτο, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη  και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης, επεξεργασίας, διαγραφής, τροποποίησης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης των δεδομένων. Η Εταιρεία μας εφαρμόζει επίσης ελέγχους ασφαλείας που βασίζονται στην ευαισθησία των πληροφοριών και στο επίπεδο κινδύνου της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τεχνολογικές βέλτιστες πρακτικές και το κόστος υλοποίησης. Οι λειτουργικές πολιτικές ασφαλείας μας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, πρότυπα σχετικά με τη συνέχεια της επιχείρησης και την αποκατάσταση μετά από καταστροφή, την κρυπτογράφηση, τη διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης, την ταξινόμηση πληροφοριών, τη διαχείριση συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών, τον έλεγχο πρόσβασης στο δίκτυο, τη φυσική ασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνων.

 

10. Τι συμβαίνει στην περίπτωση ιστοσελίδων τρίτων;

 

Η Ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω κατάλληλων υπερσυνδέσμων (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί προορίζονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της Ιστοσελίδας και οι ιστότοποι στους οποίους αναφέρονται υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης τους και στις πολιτικές απορρήτου. Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων ή στο περιεχόμενό τους, το οποίο είναι προσβάσιμο ή διαθέσιμο μέσω αυτής της Ιστοσελίδας και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν προσυπογράφει, χρηματοδοτεί ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Ο χρήστης φέρει πλήρη ευθύνη για την περιήγηση σε οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στην Ιστοσελίδα.

 

11. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

 

Η παρούσα Πολιτική ενημερώνεται όποτε είναι απαραίτητο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική μας, θα τροποποιήσουμε το σχετικό κείμενο αναλόγως πριν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές αυτές και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

Σας συνιστούμε να διαβάζετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ώστε να παραμένετε ενήμεροι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά την 1η Ιουλίου 2022.