Πίσω

Η Sunlight καθορίζει το πρότυπο για την ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέος στην ΕΕ

Κομοτηνή, Ελλάδα 24 Νοεμβρίου 2021

Η μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος της Sunlight επεκτείνεται σύμφωνα με την αυξανόμενη ζήτηση για τις μπαταρίες της, συμβάλλοντας στη διατήρηση μιας βιώσιμης αλυσίδας αξίας για αυτόν τον τύπο τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας.

Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος είναι, μέχρι σήμερα, οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για κινητές και σταθερές εφαρμογές. Η παγκόσμια βιομηχανία μπαταριών μολύβδου-οξέος εκτιμάται στα περίπου 65 δισεκατομμύρια δολάρια και η αξία μετάλλου μολύβδου-οξέος από τις βιομηχανίες που ανακυκλώνουν κυρίως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, αναμένεται να φτάσει τα 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος (Wood Mackenzie).

 

Το εργοστάσιο ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος της Sunlight στην Κομοτηνή

Η Ευρώπη μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης μολύβδου από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο και η Sunlight λειτουργεί μια από τις ασφαλέστερες και πιο προηγμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μολύβδου, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται από την εταιρεία που κατασκεύασε την εγκατάσταση ως εκθεσιακό εργοστάσιο ανακύκλωσης για εταιρείες που ενδιαφέρονται να κατασκευάσουν το δικό τους. Το εργοστάσιο, που βρίσκεται στην περιοχή της Κομοτηνής, είναι η πρώτη μονάδα βιομηχανικής ανακύκλωσης στη χώρα που έχει πιστοποιηθεί από το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ (EMAS).

 

Το εργοστάσιο της Κομοτηνής παράγει περισσότερο από το 50% των απαιτήσεων μολύβδου της Sunlight για την κατασκευή νέων μπαταριών, μειώνοντας έτσι τη ζήτηση για φυσικούς πόρους, ενώ συνολικά η εταιρεία καλύπτει το 80%+ των αναγκών παραγωγής της από ανακυκλωμένο μόλυβδο. Επιπλέον, οι προηγμένες εγκαταστάσεις του εργοστασίου εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία, καθώς εκπέμπει μηδενικές εκπομπές υγρών, ελάχιστες εκπομπές αερίων που είναι πολύ κάτω από τα όρια της νομοθεσίας και χειρίζεται τα ελάχιστα (<5%) επικίνδυνα στερεά απόβλητα σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές.

 

Το εργοστάσιο της Sunlight καλύπτει μια πλήρως ολοκληρωμένη προσέγγιση, σύμφωνα με τις αρχές του μοντέλου κυκλικής οικονομίας:

 

  • Διαφανής συλλογή χρησιμοποιημένων (μεταχειρισμένων) μπαταριών μολύβδου-οξέος

  • Ανακύκλωση μπαταριών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας

  • Χρήση ανακυκλωμένων υλικών για την παραγωγή νέων μπαταριών μολύβδου-οξέος

Αύξηση της παραγωγής για την κάλυψη της ζήτησης και των κανονιστικών απαιτήσεων

Από το 2015, που άνοιξε το εργοστάσιο, έως και το 2021, περισσότεροι από 60.000 τόνοι μπαταριών έχουν υποστεί επεξεργασία στη μονάδα ανακύκλωσης της Sunlight. Η εγκατάσταση αυξάνει τον ετήσιο ρυθμό ανακύκλωσής της και αναμένεται να φτάσει το 100% της δυναμικότητας έως το 2023, κάτι που συνεπάγεται την ετήσια επεξεργασία περισσότερων από 25.000 τόνων μπαταριών. Επιπλέον, το εργοστάσιο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να φιλοξενήσει διπλασιασμό της δυναμικότητας στο μέλλον, μέσω επενδύσεων.

 

Η Sunlight συνεργάζεται με τις περισσότερες από τις καθιερωμένες εταιρείες συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην Ελλάδα για την ηθική και διαφανή προμήθεια μπαταριών μολύβδου-οξέος. Η συνεργασία έχει συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος στη χώρα, που αυτή τη στιγμή υπερβαίνει το 50%. Πριν από μερικά χρόνια, η εταιρεία ξεκίνησε επίσης το έργο «Green Mission», για να εκπαιδεύσει άτομα και εταιρείες να ανακυκλώνουν σωστά τις μπαταρίες τους – σύμφωνα με τους εγχώριους και κοινοτικούς κανονισμούς.

 

Επιπλέον, η Sunlight προσφέρει στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερους από 25.000 τόνους νέων μπαταριών ετησίως και εφαρμόζει επίσης προγράμματα επιστροφής σε αγορές που δραστηριοποιείται, όπως η Ιταλία.

 

Εκτός από την προμήθεια πρώτης ύλης (μόλυβδος) για το εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών της Sunlight στην Ξάνθη, η μονάδα ανακύκλωσης της εταιρείας έχει αναπτύξει και δίκτυο πωλήσεων και έχει πιστοποιηθεί ως εγκεκριμένος προμηθευτής από άλλους καταξιωμένους παραγωγούς μπαταριών. Η μονάδα παραγωγής της Ξάνθης προμηθεύεται τη συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής της Κομοτηνής, ενώ η υπόλοιπη προωθείται σε εξωτερικούς πελάτες για ορισμένα ειδικά κράματα.

Μελλοντικά: διερεύνηση της δυνατότητας ανακύκλωσης για μπαταρίες ιόντων λιθίου

Η Sunlight συνδυάζει τη 12χρονη εμπειρία της στην τεχνολογία λιθίου και την επιστημονική της ομάδα, που βρίσκεται σε δύο κέντρα Ε&Α στην Αθήνα και την Ξάνθη, για να αναπτύξει εξειδικευμένες και καινοτόμες εφαρμογές στην αλυσίδα αξίας των μπαταριών ιόντων λιθίου, καθώς και προηγμένη και βιώσιμη αποθήκευση ενέργειας.

 

Η εστίαση της Sunlight είναι σε μπαταρίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η οποία δεν περιλαμβάνει τη χρήση αμφιλεγόμενων μετάλλων, όπως το κοβάλτιο και το νικέλιο, συμβάλλοντας έτσι ώστε η τεχνολογία ιόντων λιθίου να είναι βιώσιμη καθώς αυξάνεται η ζήτηση και θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια.

 

Επιπλέον, οι επενδύσεις Ε&Α της Sunlight γύρω από την τεχνολογία ιόντων λιθίου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μπαταριών υψηλότερης πυκνότητας με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, οι οποίες με τη σειρά τους θα τις καταστήσουν δυνητικά εφαρμόσιμες σε εφαρμογές «δεύτερης ζωής», μεγιστοποιώντας τη χρήση τους προτού τελικά χρειαστεί να απορριφθούν.

 

Από την πλευρά της ανακύκλωσης, ωστόσο, οι διεργασίες είναι εκκολαπτόμενες σε σύγκριση με εκείνες για την εξαγωγή μετάλλων που βρίσκονται σε άλλες τεχνολογίες ιόντων λιθίου. Η πρόκληση έγκειται στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αναζωογόνηση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών σε κυψέλες LFP.

 

Η Sunlight διερευνά προσεγγίσεις και διαδικασίες ανακύκλωσης για να εντοπίσει την καταλληλότερη διαδικασία για τις λύσεις LFP ως μέρος του στόχου της να συνεχίσει να εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε την περίπτωση ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου-οξέος.

 

Υπάρχουν προσαρμόσιμες διαδικασίες που βασίζονται στη μηχανική επεξεργασία των κυψέλων LFP, ακολουθούμενες από υδρομεταλλουργική επεξεργασία ενεργών υλικών καθόδου, που είναι ιδιαίτερα υποσχόμενες. Δεδομένου ότι αυτές οι διαδικασίες βρίσκονται σε πιλοτική κλίμακα σήμερα, απαιτείται περισσότερη γνώση για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την κερδοφορία τους. Και η Sunlight δεσμεύεται να παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις, διερευνώντας παράλληλα τις καλύτερες επιλογές για τον δικό της δρόμο προς τα εμπρός.