Λύσεις IoT

Μοναδικά και καινοτόμα συστήματα μάνατζμεντ και διαχείρισης μπαταριών βασισμένα στο cloud.

Ο Όμιλος Sunlight είναι μια εταιρεία τεχνολογικά αγνωστικιστική.

  • Δεν πιστεύουμε ότι όλες οι λύσεις ταιριάζουν σε όλους

  • Ερευνούμε και επενδύουμε σε κάθε είδους νέες, διαφορετικές τεχνολογίες

  • Χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες που έχουμε προσδιορίσει ως πιο κατάλληλες για τους στόχους και τις επιδιώξεις μας για να παράγουμε καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας

  • Συνδυάζουμε δεδομένα και εργαλεία της Βιομηχανίας 4.0 – όπως τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση– για να αναπτύξουμε στρατηγικές που εστιάζουν στους ανθρώπους και καινοτόμα, κατάλληλα για τον σκοπό τους, και βιώσιμα προϊόντα

  • Συμμετέχουμε ενεργά στο ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού της επιχείρησής σας, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες και προσθέτοντας νέες δυνατότητες στους κύκλους λειτουργίας της

Έχουμε αναπτύξει δύο επαναστατικές πλατφόρμες και εργαλεία IoT για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του κλάδου.