Οικοσύστημα

Εργαζόμαστε με άξονα τη βιωσιμότητα για να υποστηρίξουμε την επιτυχή μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον χωρίς άνθρακα.

Το Οικοσύστημά μας

Πιστοί στο Όραμα και την Αποστολή μας, έχουμε αναπτύξει ένα Οικοσύστημα που παρέχει στους πελάτες μας τις καλύτερες δυνατές και πλέον βιώσιμες λύσεις.

Η κυκλική οικονομία και η βιωσιμότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Εφαρμόζουμε ολιστική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές ευκαιρίες που προσφέρει το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Δεσμευόμαστε στη μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία παραγωγικών διαδικασιών που θα βασίζονται στην ανάκτηση υλικών.

Για να επιτυγχάνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα έχουμε εξορθολογίσει και ενοποιήσει τις διαδικασίες μας: από τη σύλληψη έως τον σχεδιασμό, την Έρευνα και Ανάπτυξη, τη διαχείριση προϊόντων, την κατασκευή και τη διανομή τους.

Λειτουργούμε υπερσύγχρονες, άκρως αυτοματοποιημένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μία απο αυτές, η πλέον προηγμένη μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος στην Ευρώπη, καλύπτει πάνω από το 50% των παραγωγικών αναγκών της εταιρείας σε μόλυβδο.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Έχουμε εντοπίσει την ανάγκη για βιώσιμη ανακύκλωση και των μπαταριών ιόντων λιθίου, προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στη σχετική ζήτηση. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσουμε αντίστοιχη και εξίσου αποτελεσματική διαδικασία ανακύκλωσης για προϊόντα λιθίου.

Επανεξετάζουμε και βελτιστοποιούμε συνεχώς τις διαδικασίες μας, επιτρέποντάς μας να κάνουμε έγκαιρες προσαρμογές και να επιτυγχάνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη.

Για το σκοπό αυτό, αξιοποιούμε τις εφαρμογές Industry 4.0, συνδυάζοντας τα Big Data και τις διορατικές γνώσεις βάσει δεδομένων με τεχνολογικά εργαλεία αιχμής, όπως η μηχανική μάθηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η εξατομίκευση πελατών.

Αυτή η ενσωμάτωση ενισχύει τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα και αριστεία, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση και τον στόχο μας στη Sunlight να παρέχουμε ανώτερες υπηρεσίες.