Πίσω

Alpha Bank: Ομολογιακό δάνειο στην ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε. της Sunlight Group, σε συγχρηματοδότηση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αθήνα, Ελλάδα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Η επένδυση εμπίπτει στους πυλώνες «Πράσινη Μετάβαση» και «Ψηφιακή Μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0»

Η Alpha Bank προχώρησε σε σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου ύψους 60,5 εκατ. ευρώ με την εταιρεία ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε., θυγατρική της Sunlight Group, για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακής επένδυσης. Η επένδυση αφορά στη δημιουργία σύγχρονης και αυτοματοποιημένης μονάδας παραγωγής μεταλλικών και πλαστικών μερών για βιομηχανικές μπαταρίες, καθώς και για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με έδρα το Κιλκίς και εξαγωγές σε όλον τον κόσμο. Με τη χρηματοδότηση αυτή, η Τράπεζα επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στις επιχειρηματικές χορηγήσεις, καθώς έχει εκταμιεύσει περισσότερα από 10 δισ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια, υποστηρίζοντας τα αναπτυξιακά σχέδια των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 60,5 εκατ. ευρώ, είναι μέρος της συνολικής επένδυσης 75,6 εκατ. ευρώ της ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε., η οποία χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. (37,8 εκατ. ευρώ), 30% μέσω δανείου της Τράπεζας (22,7 εκατ. ευρώ) και κατά 20% μέσω ιδίας συμμετοχής της εταιρείας, χωρίς αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων. Η επένδυση συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων των πυλώνων «Ψηφιακή Μετάβαση» και «Πράσινη Μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και αποσκοπεί στην αύξηση της δυναμικότητας της ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε., ενισχύοντας παράλληλα την εθνική προσπάθεια για την αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης – με επίκεντρο τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας όπου δραστηριοποιείται η Sunlight Group.

 

Η ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε. ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή καλουπιών, κατεργασμένων μερών και εξαρτημάτων, καθώς και την παραγωγή μεταλλικών κιβωτίων για βιομηχανικές μπαταρίες και λοιπά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

 

Μέσω της υλοποίησης της εν λόγω επένδυσης η εταιρεία αναμένεται να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαφαίνονται στην παγκόσμια αγορά των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην κατηγορία των βιομηχανικών μπαταριών μολύβδου-οξέος, αλλά και να διεισδύσει περαιτέρω στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των εξαρτημάτων για μπαταρίες ιόντων λιθίου. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης αναμένεται να επιτευχθούν οι στόχοι για επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας της ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε. στο Κιλκίς, ανάπτυξη νέων προϊόντων, και ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της λειτουργίας της.

 

Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και αρμόδιου για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Νίκου Μαντζούφα, του Finance Director της Sunlight Group και Μέλους του ΔΣ της ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε. κ. Αντώνη Παπαδά, και του Treasury & Credit Control Manager της Sunlight κ. Νίκου Χριστοδούλου. Οικοδεσπότες της εκδήλωσης υπογραφής ήταν ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank κ. Γιάννης Εμίρης, η Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking κυρία Τζωρτζίνα Φαρμάκη και στελέχη των Διευθύνσεων Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking και Corporate Banking.

  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου έχει αρχίσει να συντελείται στη χώρα μας και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει καθοριστικό μερίδιο σε αυτήν την επιτυχία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παραγωγική επένδυση που υπογράφεται σήμερα και θα υλοποιηθεί στο Κιλκίς. Πρόκειται για μια σύγχρονη, βιομηχανική μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων μπαταριών, μια καινοτόμο επένδυση, που προάγει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και συνεισφέρει προφανώς και στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Νίκος Μαντζούφας επισήμανε: «Το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά την ελληνική βιομηχανία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω της ανάπτυξης μονάδας παραγωγής εξαρτημάτων μπαταρίας σύγχρονων και υψηλών προδιαγραφών και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών παραγωγής. Η επένδυση χωροθετείται στην ελληνική περιφέρεια (στο Κιλκίς) συντελώντας στην περαιτέρω ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα μας και στην περιφερειακή ανάπτυξη».

Ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank κ. Γιάννης Εμίρης, σημείωσε: «Η διαφοροποίηση του παραγωγικού μίγματος της οικονομίας μας με μεγαλύτερη συμμετοχή κρίσιμων κλάδων όπως η τεχνολογία, αποτελεί ένα στοίχημα για τη μελλοντική, βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας, και στην Alpha Bank είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε αρωγοί αναπτυξιακών πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση. Η χρηματοδότηση της επένδυσης της ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε. σε έναν εξειδικευμένο τομέα όπως αυτός των εξαρτημάτων μπαταριών, αναβαθμίζει το επίπεδο τεχνικής εξειδίκευσης της εγχώριας βιομηχανίας, συνεπώς και την αξία που δημιουργείται, και αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικό θετικό αντίκτυπο καθώς συνεισφέρει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο Group Finance Director της Sunlight και Μέλος του ΔΣ της ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε., κ. Αντώνης Παπαδάς, τόνισε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμβαλλομένους για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της πολύ σημαντικής συμφωνίας. Το συνολικό επενδυτικό πλάνο της ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο τη βιομηχανική μονάδα της εταιρείας στο Κιλκίς. Μονάδα που με την υποστήριξη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Alpha Bank πρόκειται να αναβαθμιστεί, να αυτοματοποιηθεί, και να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα. Και με τον τρόπο αυτό, να ενισχύσει την αλυσίδα αξίας της μπαταρίας που δημιουργεί η Sunlight Group. H ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ προμηθεύει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Sunlight σε Ελλάδα και εξωτερικό με υψηλής ποιότητας πλαστικά και μεταλλικά μέρη για μπαταρίες, συμβάλλοντας στην περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας, ενώ εφοδιάζει και άλλους πελάτες διεθνώς. Η Sunlight Group θα συνεχίσει να στηρίζει την ΤΕΧΝΟΦΟΡΜ στην υλοποίηση των αυτόνομων αναπτυξιακών της πλάνων, ενισχύοντας την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, την τοπική και εθνική οικονομία, και τους βιώσιμους ενεργειακούς στόχους της χώρας και της Ε.Ε.».