Πίσω

Όροι χρήσης


Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα https://the-sunlight-group.com (εφεξής «η Ιστοσελίδα»). Η Ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία «Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «Sunlight Group» ή «η Εταιρεία»), με έδρα την Ελλάδα, Θηβαΐδος 22, Κηφισιά, 14564, με Αριθμό ΓΕΜΗ 001579901000 και τηλ. +30 210 6245400 προκειμένου να παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες της (εφεξής οι «Χρήστες»). Οι Χρήστες έχουν πρόσβαση και κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας αποκλειστικά για προσωπικούς, ενημερωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι»). Με την αποδοχή των Όρων, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν ο Χρήστης είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, η Sunlight Group δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτή.

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Η Sunlight Group έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των εγγράφων, αρχείων, εικόνων, γραφικών, εμπορικών σημάτων (εμπορικών υπηρεσιών), συστατικών μερών, του Κώδικα Ιστοσελίδας και της γενικής του εμφάνισης, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Sunlight Group ή του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και εφαρμοστέου Διεθνούς Δικαίου. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς, μη προσωπική χρήση, μετατροπή, αντιγραφή, ενοικίαση, δανεισμό, μετάδοση και εκπομπή χωρίς άδεια. Απαγορεύεται η πώληση ή διανομή υλικού της Ιστοσελίδας για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Προϊόντα ή υπηρεσίες που φέρουν εμπορικά σήματα τρίτων μερών, τα οποία αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτών των τρίτων μερών και, ως εκ τούτου, τα τρίτα μέρη φέρουν επ’ αυτών τη δική τους ευθύνη. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους Χρήστες για προσωπική χρήση. Για οποιοδήποτε περαιτέρω αίτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση info@sunlight.gr.

 

  

Ιστοσελίδες και Περιεχόμενο τρίτων μερών

 

Η Ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω κατάλληλων υπερσυνδέσμων (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί προορίζονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών και οι ιστότοποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους δικούς τους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η προβολή των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοσελίδων από τον κάτοχο της παρούσας Ιστοσελίδας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους καθώς και για τις πρακτικές απορρήτου ή την ακρίβεια του υλικού της ιστοσελίδας τους. Η Sunlight Group δεν έχει κανέναν έλεγχο στις ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους ή στο περιεχόμενό τους, το οποίο είναι προσβάσιμο ή διαθέσιμο μέσω αυτής της Ιστοσελίδας και, ως εκ τούτου, η Sunlight Group δεν προσυπογράφει, αναλαμβάνει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Ο Χρήστης φέρει πλήρη ευθύνη για την περιήγηση σε οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στην Ιστοσελίδα.

 

  

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Η Sunlight Group είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία λαμβάνει μέσω της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»).

 

Για την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας μας χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο , όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο επεξεργασίας τους, τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τα τρίτα μέρη με τα οποία τα μοιραζόμαστε, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων.

 

Για την Πολιτική μας για τα Cookies, χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο , όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

 

  

Δήλωση Περιορισμού Ευθύνης

 

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι «ως έχει» και η Sunlight Group δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθότητα, την επικαιρότητα, την εμπορευσιμότητα, τη μη νομιμότηταή την καταλληλότητα αυτού του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα είναι ενδεικτικές μόνο, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών των φόντο και τοποθεσιών, οι οποίες μπορεί να έχουν βελτιωθεί ή αλλοιωθεί ψηφιακά και δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικές εικόνες. Οι πληροφορίες που απεικονίζονται στο παρόν υπόκεινται σε παραλλαγές, προσθήκες, διαγραφές, αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση, όπως μπορεί να προταθεί από τους συμβούλους της Sunlight Group και/ή να ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές και η Sunlight Group δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τέτοιες αλλαγές. Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν αποτελεί προσφορά ή σύμβαση ή συμφωνία ή υπόσχεση ή διαπραγμάτευση για λογαριασμό της Sunlight Group ούτε δημιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση, ρητή, τεκμαιρόμενη ή σιωπηρή της Sunlight Group. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, η Sunlight Group δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ο Χρήστης από ή σε σχέση με τους ιστότοπους, τις υπηρεσίες, τις επιλογές και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, την οποία χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία και εν γνώσει των παρόντων Όρων. Επιπλέον, η Sunlight Group δεν εγγυάται ότι οι ιστότοποι, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή σφάλματα και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται ή ότι θα απαντώνται όλα τα αιτήματα. Ομοίως, η Sunlight Group δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος σχετικός ιστότοπος ή διακομιστές μέσω των οποίων το περιεχόμενο καθίσταται διαθέσιμο στους Χρήστες παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Το κόστος ενδεχόμενων διορθώσεων ή υπηρεσιών βαρύνει τον Χρήστη και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία.

 

Διά της χρήσης ή της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης συμφωνεί με τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης χωρίς καμία επιφύλαξη ή περιορισμό.

 

Με τη μετάδοση ή τη φόρτωση οποιουδήποτε περιεχομένου στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης παραχωρεί στη Sunlight Group ένα μόνιμο, απεριόριστο, αμετάκλητο, δωρεάν, παγκόσμιο δικαίωμα: χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, παρουσίασης, εκτέλεσης, τροποποίησης, μετάδοσης, μετάφρασης, διανομής και δημιουργίας παράγωγων έργων του Περιεχομένου, δημιουργίας, προσφοράς προς πώληση, πώλησης, μίσθωσης ή άλλως διανομής και δημιουργίας παραγώγων του Περιεχομένου και εκτέλεσης οποιασδήποτε μεθόδου με την ενσωμάτωση του Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένης της υποκατάστασης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω).

 

Επιπλέον, ο Χρήστης αναγνωρίζει και εγγυάται στη Sunlight Group το δικαίωμα, τον τίτλο και/ή την εξουσία να εκχωρήσει το δικαίωμα αυτό στη Sunlight Group. Η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να μην δημοσιεύσει το Περιεχόμενο που αποστέλλει ή παραδίδει ο Χρήστης ηλεκτρονικά (upload). Εάν η Sunlight Group επιλέξει να δημοσιεύσει το Περιεχόμενο που αποστέλλει ή παραδίδει ο Χρήστης ηλεκτρονικά (upload), η Sunlight Group μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποσύρει τις δημοσιευμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Η Sunlight Group δύναται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει ή/και λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή της Ιστοσελίδας.

  

 

Διαφημίσεις

 

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις εταιρειών του Ομίλου Sunlight ή τρίτων επιχειρήσεων, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο και σκοπό. Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, η Sunlight Group δεν ελέγχει το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών και, ως εκ τούτου, δεν φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών, αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

  

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

 

Οι Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή αυτών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί ασυμβίβαστη με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανενεργή, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους Όρους χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Sunlight Group και του Χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών και θα είναι δεσμευτικοί μόνο για αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων δεν θα εξεταστεί και δεν θα αποτελέσει μέρος της παρούσας σύμβασης, εκτός εάν είναι σε έγγραφη μορφή και έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σύμβαση. Ρητά συμφωνείται ότι κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή των Όρων και τη γενική χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη, εφόσον δεν επιλύεται φιλικά, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση info@sunlight.gr.