Ιόντων λιθίου

Βασιζόμενοι στην πολυετή υψηλού επιπέδου έρευνα που έχουμε διεξαγάγει στον κλάδο της τεχνολογίας λιθίου, επενδύουμε στην ανάπτυξη και παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

Ζητήστε προσφορά

3 σειρές ιόντων λιθίου

Sunlight Li.ON FORCE | Sunlight Li.ON ESS Sunlight ElectroLiFe.

200 επιστήμονες

Στα πέντε μας κέντρα Ε&Α που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών λιθίου.

Επενδύσεις €105 εκατ. ευρώ

Σε μια πιλοτική γραμμή παραγωγής πρωτότυπων στοιχείων λιθίου.

Η τεχνογνωσία μας στην τεχνολογία ιόντων λιθίου

Η τεχνολογία λιθίου επιτρέπει την ανάπτυξη πιο αποδοτικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας που μεγάλη ενεργειακή απόδοση και υψηλές επιδόσεις , καθώς και μεγαλύτερους κύκλους ζωής. Αυτό μεταφράζεται σε ταχύτερη φόρτιση, μικρότερες μονάδες αποθήκευσης με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Στον Όμιλο Sunlight επενδύουμε πολύ στην καινοτομία και την τεχνολογία λιθίου στα δύο αναγνωρισμένα κέντρα Ε&Α μας. Εκεί, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε νέες, «πιο πράσινες» καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Και, με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών και των κοινοτήτων μας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση σε ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον, χωρίς άνθρακα.

Εφαρμόζουμε μια προσέγγιση 360° σε αυτή τη διαδικασία: από τη σύλληψη έως την Ε&Α, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προϊόντων, την κατασκευή και τη διανομή.

Τα προϊόντα ιόντων λιθίου μας

Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

Οι κατάλογοι προϊόντων μας