Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

Συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σε ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον, για τις επόμενες γενιές.

Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας

Καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας υποστηρίζουν τη βιώσιμη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον, χωρίς άνθρακα.

Διεθνής ομάδα αποθήκευσης ενέργειας

Τρία κέντρα R&D με ομάδες ειδικών στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας αναπτύσσουν προηγμένες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας.

Ευελιξία & αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού

Ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων αποθήκευσης ενέργειας, διαφορετικών τεχνολογιών, καλύπτει τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες.

Καινοτομία στα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

Διαθέτουμε ξεκάθαρο όραμα και μακρόπνοη στρατηγική που καθοδηγούνται και υποστηρίζονται από τη δέσμευσή μας για τεχνολογική καινοτομία και το πάθος μας για αριστεία. Εφαρμόζουμε την εκτεταμένη τεχνογνωσία μας στις τεχνολογίες μπαταριών με στόχο να αναπτύσσουμε βιώσιμες και προηγμένες λύσεις για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Τομείς Εξειδίκευσης