Πίσω

Έργο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ της Sunlight Group: Ε&Α για την υποστήριξη της ποιότητας και της παραγωγικότητας

Xanthi, Greece, 11 November 2021

Η Sunlight είναι εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στις ολοκληρωμένες και καινοτόμες μπαταρίες μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Τα στρατηγικά σχέδια της Sunlight είναι μελλοντοστραφή και αφορούν τεχνολογικά προηγμένες εφαρμογές στην παραγωγή λύσεων αποθήκευσης ενέργειας και στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης μπαταριών (BMS) με τη χρήση εργαλείων των μαζικών δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης. Ως μια ουδέτερης τεχνολογίας εταιρεία, η Sunlight αξιοποιεί στο έπακρο τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0, προσφέροντας ευελιξία, λειτουργικότητα, απόδοση και ποιότητα.

 

Η Ε&Α βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Sunlight και η εξωστρέφεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις μας. Και οι δύο αυτές πτυχές της λειτουργίας μας αποτυπώνονται στη συμμετοχή της εταιρείας ως εταίρου υλοποίησης σε ένα ευρύ φάσμα υψηλών προδιαγραφών ερευνητικών προγραμμάτων, στα οποία προσφέρουμε την τεχνογνωσία, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις μας. Η πλατφόρμα αυτή είναι αφιερωμένη σε τέτοια έργα και ενόψει της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ποιότητας (8-12/11/2021), η Sunlight παρουσιάζει το έργο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ.

  

 Το έργο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ

 

Το έργο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ, δηλαδή «μπαταρία», είναι ένα έργο που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης). Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε περίπου €560.000 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΝΟΤΟΜΙΑ. Το έργο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023.

 

Το έργο αφορά τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου στην παραγωγή μπαταριών μολύβδου-οξέος που κατασκευάζει η Sunlight στο εργοστάσιό της στην Ξάνθη, με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν, θα εγκατασταθούν και θα χρησιμοποιηθούν εφαρμογές της Βιομηχανίας 4.0, όπως τα εργαλεία μηχανικής μάθησης, για την εκτέλεση εργασιών ποιοτικού ελέγχου, την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.

 

Το έργο θα υλοποιηθεί βάσει τριών καινοτόμων ροών εργασίας:

 

  • Αυτοματοποίηση για τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου

  • Παρακολούθηση παραγωγής μέσω ενός δικτύου «έξυπνων» αισθητήρων που θα διαχειρίζεται ένα προηγμένο ενδιάμεσο λογισμικό το οποίο θα συλλέγει και θα αποθηκεύει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

  • Εργαλεία μηχανικής εκμάθησης που θα χρησιμοποιούν τα συλλεγόμενα δεδομένα για την περαιτέρω προώθηση των αισθητήρων και, στη συνέχεια, του γενικού συστήματος ελέγχου ποιότητας

Ο στόχος του έργου ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ είναι να αναπτυχθεί και να εγκατασταθεί αυτό το δίκτυο αισθητήρων στη γραμμή παραγωγής μπαταριών μολύβδου-οξέος της Sunlight για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και τη διάθεσή τους μέσω διεπαφών χρήστη. Αυτό, με τη σειρά του, θα βελτιστοποιήσει την ποιότητα παραγωγής, θα ελαχιστοποιήσει το κόστος παραγωγής και θα υποστηρίξει τη βιωσιμότητα.

 

Η Ομάδα της Sunlight

 

Η Ομάδα της Sunlight που εργάζεται σε αυτό το έργο αποτελείται από τους Αλέξανδρο Αργυρόπουλο, Δημήτρη Μπόλλα, Σταύρο Χατζηαβραμίδη, Ευάγγελο Γεωργιάδη, Γιώργο Γιαπουτζή, Αριστοκλή Καραμανίδη, Αλέξανδρο Κρόκο, Ελένη Λειβαδίτου, Κώστα Πασπαλά, Αθανάσιο Ροΐδο, και Ευστράτιο Θωμαΐδη με επικεφαλής τον Συντονιστή Έργου, Συμεών Παρχαρίδη.

 

Αποστολή μας στην Sunlight είναι η συνεχής αναζήτηση της γνώσης που βασίζεται σε δεδομένα και πληροφορίες, τα οποία μετατρέπουμε σε καινοτομία για να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και να βελτιώνουμε τη ζωή όλων. Γι’ αυτό είμαστε τόσο περήφανοι για το έργο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ, ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης που μας επιτρέπει να συλλέγουμε δεδομένα, να τα χρησιμοποιούμε για να μεγιστοποιούμε την ποιότητα της παραγωγής μας και μας υποστηρίζει στην περαιτέρω ενσωμάτωση των αρχών της Βιομηχανίας 4.0 στις δραστηριότητές μας.

 

Γιατί στη Sunlight, η γνώση είναι ενέργεια και η ενέργεια είναι γνώση!