Πίσω

ΣΕΛΑΣ: ένα έργο Ε&Α που αξιοποιεί την ενέργεια των ΑΠΕ για τον φωτισμό των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων

Αθήνα, Ελλάδα, 25 Φεβρουαρίου 2022

Η Ε&Α βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Sunlight Group και η εξωστρέφεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις μας. Και οι δύο αυτές πτυχές της λειτουργίας μας αποτυπώνονται στη συμμετοχή της εταιρείας ως εταίρου υλοποίησης σε ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων ερευνητικών έργων, στα οποία προσφέρουμε την τεχνογνωσία, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις μας. Η πλατφόρμα αυτή είναι αφιερωμένη σε τέτοια έργα.

 

Το έργο ΣΕΛΑΣ

Το έργο ΣΕΛΑΣ, που πήρε το όνομά του από το γνωστό φωτεινό ουράνιο φαινόμενο, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως Πολικό Φως, αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών φωτοβολταϊκών πάνελ που θα καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες των υποδομών αυτοκινητοδρόμων, όπως οι σταθμοί διοδίων και οι χώροι στάθμευσης. Στόχος του έργου είναι η τροφοδοσία των υποδομών αυτών, χρησιμοποιώντας το διάχυτο νυχτερινό φως από τους προβολείς των διερχόμενων αυτοκινήτων και άλλες τέτοιες πηγές ενέργειας, που είναι αποθηκευμένες στα καινοτόμα προϊόντα αποθήκευσης ενέργειας της Sunlight Group. Για να επιτύχει τον στόχο αυτόν, το έργο θα συνδυάσει τα βασικά ηλιακά πάνελ με τα πάνελ 3ης γενιάς (DSSC) και τις «έξυπνες μπαταρίες» της Sunlight Group.

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και την Εγνατία Οδό, όπου θα υλοποιηθεί αρχικά.

 

Το έργο ΣΕΛΑΣ που αναπτύχθηκε έχει προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 730.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠΑνΕΚ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΝΟΤΟΜΙΑ. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2022. Αυτή τη στιγμή έχουν υλοποιηθεί τα προπαρασκευαστικά στάδια και το έργο βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ στην Εγνατία Οδό για να τεθούν σε πιλοτική λειτουργία.

 

Συγκεκριμένοι στόχοι του έργου και εκτιμώμενα οφέλη

Το ΣΕΛΑΣ είναι ένα πρωτοποριακό έργο, με την έννοια ότι θα διερευνήσει τη λειτουργία νέων φωτοβολταϊκών πάνελ για 24 ώρες το 24ωρο, δηλαδή και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στους συγκεκριμένους στόχους του περιλαμβάνονται οι εξής:

 

  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην πραγματική οδική υποδομή της Εγνατίας Οδού.

  • Η ανάπτυξη ενός εργαλείου λογισμικού που θα επεξεργάζεται, θα προβλέπει και θα βελτιστοποιεί τις ενεργειακές υπηρεσίες που απαιτούνται για την εν λόγω υποδομή.

  • Η προσομοίωση σεναρίων περιπτώσεων μέσω του εργαλείου αυτού που δεν υπάρχουν ακόμη στην Εγνατία οδό – π.χ. σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και «έξυπνος» φωτισμός, ώστε το εργαλείο να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ασφαλές για το μέλλον.

  • Η ανάπτυξη και η εγκατάσταση ενός συστήματος αποθήκευσης μπαταριών, ειδικά κατασκευασμένο και προσαρμοσμένο από την Sunlight Group με τη χρήση τεχνολογίας λιθίου, παράλληλα με την εφαρμογή φωτοβολταϊκών που θα βοηθήσει το έργο να επιτύχει την ιδιοκατανάλωση.

  • Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εφαρμογές της πραγματικής οικονομίας, μειώνοντας έτσι το αποτύπωμα άνθρακα, καθώς και το ενεργειακό κόστος.

Η δέσμευση της Sunlight Group στο πεδίο της ESG

Το ΣΕΛΑΣ είναι ένα ακόμη έργο που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Sunlight Group να ενσωματώσει τους παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση (Environmental, Social, Governance «ESG») στη λειτουργία και τις δραστηριότητές της. Στη Sunlight, αναγνωρίζουμε τη σημασία του πεδίου της ESG και της βιώσιμης ανάπτυξης ως μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μας. Η αναγνώριση και η δέσμευση αυτή, τα επακόλουθα οφέλη του έργου για τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, η σημασία των εταίρων του έργου μας, καθώς και η δυνατότητα κλιμάκωσης του έργου και των οφελών του, ήταν οι λόγοι που αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε και να συνεισφέρουμε στο έργο ΣΕΛΑΣ.

 

Η Ομάδα

Η Ομάδα της Sunlight Group που εργάζεται σε αυτό το έργο διευθύνεται από τον Συμεών Παρχαρίδη και αποτελείται από τους Χρήστο Μπουζινίδη, Βαγγέλη Ντινολάζο, Κωνσταντίνο Κελεσίδη, Αριστοκλή Καραμανίδη, Κωνσταντίνο Μήτρου, Όθωνα Μοναχό, Ευστράτιο Θωμαΐδη και Εμράχ Ζουμπρέ. Στην Ομάδα της Sunlight εργάζονται αντίστοιχες ομάδες από τους συνεργαζόμενους εταίρους, με γενικό συντονιστή το ΕΚΕΤΑ.

 

Οι ομάδες έχουν ήδη εκδώσει δύο δημοσιεύσεις αναφορικά με το έργο:

 

  • MLP for Spatio-Temporal Traffic Volume Forecasting (MLP για χωρο-χρονική πρόβλεψη του όγκου κυκλοφορίας), που παρουσιάστηκε στο 2021 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS), στο Τορόντο του Καναδά

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://selas-project.gr