Πίσω

Life at Sunlight | Βούλα Ζιώγα

Ξάνθη, Ελλάδα, 8 Μαρτίου 2022

Διαφορετικότητα σημαίνει να ακούγονται πολλές απόψεις. Όταν τα μέλη μιας ομάδας έχουν διαφορετικά υπόβαθρα, κουλτούρες και εμπειρίες, είναι πιο πιθανό να ευδοκιμήσουν και να καινοτομήσουν. Ακούστε από τον HR Generalist της εταιρείας μας πώς η Sunlight αντιλαμβάνεται τη μικτή νοοτροπία και κουλτούρα ως πλεονέκτημα.