Βιωσιμότητα

Δέσμευση για καινοτομία και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας.

Όραμά μας είναι να παράγουμε ενεργειακές λύσεις που προστατεύουν τον πλανήτη από την κλιματική αλλαγή. Να διατηρούμε έναν ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς χώρο εργασίας και οδηγούμε τις αλλαγές, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ηθικής.

 

Η στρατηγική και οι στόχοι της εταιρείας μας συνδέονται στενά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οδηγός μας η τεχνολογική καινοτομία και δέσμευσή μας να συμβάλλουμε στην απανθρακοποίηση.

 

Αξιοποιούμε την εκτεταμένη εμπειρία μας στην αγορά αποθήκευσης ενέργειας για τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον, αναπτύσσοντας εξειδικευμένες, καινοτόμες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις αποθήκευσης ενέργειας που καθιστούν τη βιώσιμη ενέργεια πιο αξιόπιστη και προσιτή.

Εφαρμόζουμε ολιστική προσέγγιση στη βιωσιμότητα, αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα δράσης που συνεισφέρει στους περισσότερους από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Το πρόγραμμά μας ενημερώνεται με βάση τα αποτελέσματα της ετήσιας Έκθεσης Βιωσιμότητας της Sunlight Group, η οποία καλύπτει τη λειτουργία του Ομίλου και των θυγατρικών. Η Έκθεση στοχεύει στην ενίσχυση της απόδοσής μας σε βασικούς τομείς που αφορούν σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης.

Λήψη των Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (αγγλικά)