Έρευνα & Ανάπτυξη

Η Έρευνα & Ανάπτυξη βρίσκονται στον πυρήνα της αποστολής μας να επιδιώκουμε τη γνώση μέσω δεδομένων και πληροφοριών.

Τεχνολογικός αγνωστικισμός

Διερευνούμε και επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες για τις μπαταρίες και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Πάθος για αριστεία

Σε λύσεις αιχμής καθαρής ενέργειας, συμβάλλοντας σε ένα μέλλον χωρίς άνθρακα.

Προσέλκυση ταλέντων

Εντάσσουμε στο δυναμικό μας κορυφαίους επιστήμονες STEM και αξιοποιούμε τις δεξιότητές τους.

20+

Χρόνια

έρευνας υψηλού επιπέδου, με επίκεντρο προϊόντα μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου, καθώς και Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Μπαταριών.

200+

Επιστήμονες

εργάζονται στα κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της Sunlight που βρίσκονται στο βιομηχανικό συγκρότημα της Ξάνθης, στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας και στο εξωτερικό.

5

Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης

σε όλο τον Οργανισμό

Και τα δύο αποτελούν δέσμευση και στόχο για τη Sunlight. Πιστοί στη στρατηγική μας για την ανάπτυξη καινοτομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της αποθήκευσης ενέργειας, επενδύουμε εκτεταμένα στην Έρευνα & Ανάπτυξη προηγμένων, εξυπνότερων και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων που παράγονται με ασφαλή, ηθικό, και βιώσιμο τρόπο.