Πίσω

TEESMAT: Η καινοτομία ως συνεργασία

Αθήνα, Ελλάδα, 21 Απριλίου 2022

Η Ε&Α βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Sunlight Group και η εξωστρέφεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις μας. Και οι δύο αυτές πτυχές της λειτουργίας μας αποτυπώνονται στη συμμετοχή της εταιρείας ως εταίρου υλοποίησης σε ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων ερευνητικών έργων, στα οποία προσφέρουμε την τεχνογνωσία, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις μας. Σε αυτό το blog, παρουσιάζουμε και συζητάμε σχετικά με τέτοια έργα.

 

Το έργο TEESMAT

 

Το TESMAT είναι ένα Open Innovation Test Bed (OITB) για τα υλικά αποθήκευσης ηλεκτροχημικής ενέργειας. Είναι μια πλατφόρμα στην οποία αναφορτώνονται πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό των υλικών διαφόρων τύπων μπαταριών (μολύβδου-οξέος, ιόντων λιθίου, ιόντων νατρίου, Printed Zn/Li, μετάλλου-αέρα, κ.λπ.).

 

Το TEESMAT, ένα έργο του προγράμματος «Ορίζων 2020» της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, υλοποιείται σε 11 ευρωπαϊκές χώρες από περισσότερους από 20 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών ιδρυμάτων όπως το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), εταιρειών τεχνολογίας και άλλων εκπροσώπων του τομέα αποθήκευσης ενέργειας. Έχοντας χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με περίπου 9 εκατ. ευρώ, το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2022.

 

Σκοπός του έργου TEESMAT και παρεχόμενες υπηρεσίες

 

Ακόμη και δύο αιώνες μετά την ανάπτυξη μπαταριών, εξακολουθούν να διερευνώνται τα φυσικά όρια της απόδοσής τους, τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα με τον σημαντικό ρόλο τους στη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολύπλοκων φυσικοχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό των μπαταριών, καθώς και τον χαρακτηρισμό και την αλληλεπίδραση όλων των υλικών που εμπλέκονται στη λειτουργία τους. Η ιδέα είναι ότι όλα τα μέρη από τα οποία απαρτίζεται μια μπαταρία μπορούν να βελτιωθούν εάν μετρηθεί και κατανοηθεί η έκταση των διεργασιών και των ορίων τους. Αυτό το Open Innovation Test Bed προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων δοκιμών για τη μελέτη των διαφόρων πτυχών της λειτουργίας της μπαταρίας και των δυνατοτήτων βελτίωσής τους.

 

Αυτός ήταν και ο λόγος που δημιουργήθηκε η πλατφόρμα TEESMAT, η οποία στοχεύει στην αξιοποίηση της συνεισφοράς διαφόρων συμμετεχόντων και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προηγμένες λύσεις χαρακτηρισμού, που θεωρείται κλειδί για την επιτάχυνση της καινοτομίας στον κλάδο αποθήκευσης ενέργειας της ΕΕ.

 

Η πλατφόρμα OITB συγκεντρώνει γνώσεις και πόρους από τους συνεργαζόμενους εταίρους για να προσφέρει:

 

  • Μια βάση δεδομένων υλικών που παρέχει ελεγχόμενα ως προς την ποιότητα, αναπαραγόμενα και τυποποιημένα δεδομένα που είναι προσβάσιμα εύκολα και οικονομικά

  • Μοντέλα και προσομοιώσεις υλικών

  • Υποστήριξη για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι προγραμματιστές ή οι κατασκευαστές μπαταριών

  • Καινοτόμες, έγκαιρες, οικονομικά αποδοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων

 Η Sunlight Group και το έργο TEESMAT

 

Η Sunlight Group συμμετέχει στο έργο TEESMAT ως χρήστης υπηρεσιών, το οποίο σημαίνει ότι η εταιρεία υποβάλλει τα υλικά των μπαταριών και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας που παράγει για χαρακτηρισμό. Στη συνέχεια, η Sunlight

 

  • αξιολογεί τα αποτελέσματα·

  • υποβάλλει σε δοκιμή την πλατφόρμα που έχει αναπτύξει·

  • παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις εξεταζόμενες επιχειρηματικές στρατηγικές και

  • αξιολογεί τις συνολικές παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα μεταφορτώνονται στο OITB και μπορούν να καταστούν προσβάσιμα σε άλλους συμμετέχοντες.

 

Ως εταίρος του έργου TEESMAT, η Sunlight συμβάλλει στην προώθηση της γνώσης στον κλάδο της ενέργειας, πιστή στο όραμά της να παρέχει ενέργεια στον κόσμο μέσω της γνώσης και να είναι πηγή ενδυνάμωσης. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μεταξύ ομοτίμων αποτελεί το κλειδί για την καινοτομία, την υποστήριξη του κλάδου μας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των προϊόντων μας.

 

Η Ομάδα

 

Η Ομάδα της Sunlight που εργάζεται σε αυτό το έργο αποτελείται από τους Αριστοκλή Καραμανίδη, Δημήτρη Μπόλλα, Πελαγία Αλεξανδρίδου, Βαγγέλη Ντινολάζο, Δημήτρη Κούτρα, Στέργιο Πανταζή και Εμράχ Ζουμπρέ.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για ιστορίες επιτυχίας καινοτόμων λύσεων που έχουν αναπτυχθεί ήδη από το έργο TEESMAT, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.teesmat.eu