Πίσω

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων - Λειτουργία Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης

Η εταιρεία με την επωνυμία «SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει επί της οδού Θηβαΐδος 22 στην Κηφισιά Αττικής, τηλέφωνο +30 210 624 5400, email: info@sunlight.gr (εφεξής η «Εταιρεία») είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και τον εθνικό Νόμο 4624/2019 για τα προσωπικά δεδομένα. Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων εικόνας και βίντεο κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης (CCTV) στο χώρο μας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης είναι δεδομένα εικόνας και βίντεο των εργαζομένων, συνεργατών και τρίτων προσώπων που επισκέπτονται το χώρο μας.

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών και την επακόλουθη υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη βάσει των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να διατηρήσουμε την ασφάλεια του χώρου μας και των αγαθών που ευρίσκονται σε αυτό από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές, καθώς επίσης να διαφυλάξουμε τη σωματική ακεραιότητα και υγεία των εργαζομένων, συνεργατών και άλλων τρίτων προσώπων. Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα ως άνω δεδομένα με σκοπό να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων συμβάντων μέσω της διάθεσης του αντίστοιχου αποδεικτικού υλικού προς υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε συγκεκριμένα σημεία, σύμφωνα με τις υποδείξεις των εποπτικών αρχών. Συνεπώς δεν εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα και το βίντεο.

Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας με την οποία συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας, ήτοι η εταιρεία «G4S». Ενδέχεται να διαβιβάσουμε το υλικό βιντεοπαρακολούθησης σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμά μας να ανακοινώνουμε τέτοια δεδομένα.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από εμάς είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό τους, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Τηρούμε τα δεδομένα για δέκα πέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

α)      Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.

β)     Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

γ)     Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

δ)     Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;

Για οποιαδήποτε δε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@sunlight.gr.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Βιντεοπαρακολούθησης:

Οι κάμερες δεν καταγράφουν ήχο και έχουν εγκατασταθεί σε συγκεκριμένα σημεία του εργοστασίου (π.χ. στις εισόδους, στους χώρους παραγωγής), στα οποία υπάρχει μεγάλη εισροή φυσικών προσώπων ή/και εμφανίζονται σημαντικά περιστατικά, όπως για παράδειγμα κλοπές, ατυχήματα και άλλες πράξεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο προσβολής τόσο την υγεία των εργαζομένων, των συνεργατών και άλλων επισκεπτών των γραφείων μας όσο και την ασφάλεια των αγαθών και των εγκαταστάσεών μας.